ჯანდაცვის პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები ‒ კოვიდ 19-ის ეთიკურ-სამართლებრივი ასპექტები

Main Article Content

Ekaterine Sanikidze
Keywords:
ადამიანის უფლებები ჯანდაცვაში, ეთიკურ-სამართლებრივი ბაზა, პანდემიის ეთიკა და სამართალი, კონცეპტუალური ჩარჩო, კოვიდ-19
Published: May 27, 2021

Article Details

Section
Dentistry, Pharmacy and Natural Sciences