პლასტმასის მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთეზის სადეზინფექციო საშუალებების შედარებითი დახასიათება

Main Article Content

Dodo Maghradze
Nino Abaishvili
Nino Khetsuriani
Keywords:
პლასტმასის პროთეზები, სადეზინფექციო საშუალებები
Published: May 27, 2021

Article Details

Section
Dentistry, Pharmacy and Natural Sciences