ღვარცოფები, ღვარცოფსაწინააღმდეგო და სარეგულაციო ნაგებობების ტიპები

Main Article Content

Lia Maisaia
Keywords:
ღვარცოფები, ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობები
Published: May 27, 2021

Article Details

Section
Dentistry, Pharmacy and Natural Sciences