საქართველოში საწარმოო ნარჩენებით დაბინძურებული მდინარეების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება

Main Article Content

Mariam Lazarashvili
Keywords:
საწარმოო ნარჩენები, ეკოლოგია, წყლის ხარისხი
Published: May 27, 2021

Article Details

Section
Dentistry, Pharmacy and Natural Sciences