ინოვაციური ტექნოლოგიების როლი ბიზნესის განვითარებაში

Main Article Content

Irma Molashkhia
Keywords:
ინოვაციური ტექნოლოგიები, კონკურენტული უპირატესობები, ადამიანური კაპიტალი, ინტელექტუალური საკუთრება
Published: May 27, 2021

Article Details

Section
Economics, Business, Tourism